Správa o činnosti ZO SZV Stará Bystrica za rok 2019