V Bystrickej doline je aktuálne 101 včelárov a stará sa o 1073 včelstiev